VIZIJA NIČ pomeni: 

NIČ SMRTNIH ŽRTEV IN
NIČ HUDO TELESNO POŠKODOVANIH OSEB
ZARADI PROMETNIH NESREČ V SLOVENIJI

 

Mobilnost dandanes ni več izbira. Je preprosto del nas. Brez nje ne obstajamo, nas ni. Mi pa smo. Tukaj in sedaj. Kvaliteto mobilnosti, si lahko izbiramo in soustvarjamo. Naša izbira je varna mobilnost. 

Mobilnost vrednot, spoštovanja lastnega in tujega zdravja ter življenja, ekološka, moderna, prijazna, strpna ... In soustvarjamo jo mi. Z našo lastno odločitvijo in zavezo. Storil bom vse po svojih najboljših močeh, da bo cilj VIZIJE NIČ zaživel v meni, v moji družini, podjetju, lokalni skupnosti, državi. Naj bo to moj poklon življenju in naši družbi.  

 

VIZIJA NIČ je filozofija iskanja pozitivnih rešitev, s katerimi lahko omilimo tragične posledice prometnih nesreč. Deluje na temeljnih področjih varne infrastrukture, varnih vozil, strokovnih in merljivih programov ozaveščanja in vzgoje, medsebojnih odnosih in zakonodaji ter varnem sistemskem okolju celovite družbe. 

Začne se z zavestno odločitvijo posameznika, ki lahko svoj pozitivni odnos, kulturo in vpliv kot vzgled prenaša med svoje sodelavce (certifikat podjetij), so-krajane (certifikat lokalne skupnosti), v programe izobraževalnih institucij (certifikat izobraževalnih institucij), številne nevladne organizacije (certifikat nevladnih organizacij) in vseh državnih organov (certifikat državnih organov), ki sistemsko posredno ali neposredno vplivajo na višji standard in kvaliteto varnosti, vzgoje, kulture in napredka naše družbe.

Živimo Vizijo NIČ je certificiran program FEVR We live Vision ZERO, ki sistemsko spodbuja nacionalne organizacije in članice, da znotraj svojih držav spodbujajo izvajanje programa Vizije NIČ v odnosu do: posameznika, izobraževalnih institucij, lokalnih skupnosti, podjetij in drugih državnih in nevladnih organizacij.  

 

 

Namen in cilj

 

 

Strokovnjaki pravijo, da posledice najhujših prometnih nesreč prizadenejo približno sedem ljudi, ki so v določenem osebnem stiku s ponesrečenim ali umrlim.  Posledice izpostavljenosti stresu ob izgubi zdravja ali življenja se poznajo na osebni ravni, odnosih v družini, na delovnih mestih, okoljih kjer živimo, ustvarjamo, bivamo. Ocena posrednih in neposrednih posledic stroškov prometnih nesreč se ocenjuje na okoli 3 % BDP. Na ravni EU to znaša okoli 128 milijard € letno.   

 

Smisel, namen  in cilj naših prizadevanj, je celovito opisala ga. Marjana Kračun, učiteljica in mama, ki je v prometni nesreči izgubila sina Petra. Ob obeležitvi Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč leta 2009 v Ljubljani je dejala:

»Prometna nesreča se je včeraj pripetila njim, danes nam in ne želimo si, da bi se jutri pripetila vam!« Marjana Kračun, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Ljubljana 2009

Odgovor na vprašanje, zakaj se je v okviru Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR rodila pobuda We Live Vision Zero,  je tako nedvomno jasen. 

V Sloveniji smo iz anonimnosti številk izstopili leta 2007 in pokazali svoj obraz in željo, da se tragične številke s slovenskih cest lahko in morajo spremeni v pozitivno smer.

 

 

Zgodovina VIZIJE NIČ

VIZIJA NIČ se je rodila leta 1994 na Švedskem. Že tri leta kasneje jo je Švedski parlament umestil v svojo zakonodajo kot izhodišče za večjo varnost v cestnem prometu. 


Postala je temelj, gibalo in cilj slehernega programa za večjo varnost cest posameznih držav, Evropske unije kot tudi celotnega sveta.

Švedska in skandinavske države so zaradi razumevanja, ponotranjenja slehernega posameznika in umestitve VIZIJE NIČ v svoje vsakdanje življenje, danes vzgled in vodilne države na področju varne mobilnosti. ​

 

 

Zgodovina VIZIJE NIČ v Sloveniji 

 

Slovenski parlament je VIZIJO NIČ sprejel 23. aprila 2013 z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022

 

Njen pomen opredeljuje v svojem drugem členu: 

VIZIJA NIČ pomeni:

NIČ SMRTNIH ŽRTEV IN NIČ HUDO TELESNO POŠKODOVANIH OSEB ZARADI PROMETNIH NESREČ V SLOVENIJI

VIZIJA NIČ je pozitiven in odgovoren odnos ustvarjalcev in udeležencev cestnoprometnega sistema, ki so s svojim celotnim delovanjem in ravnanjem dolžni preprečiti najhujše posledice prometnih nesreč ter zagotoviti varen dolgoročni cilj: nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. Z moralnega vidika je to edini možni dolgoročni cilj vseh humanih družb ter kot takšen jasen in razumljiv cilj vseh sodelujočih ustvarjalcev in udeležencev cestnoprometnega sistema. Vizija nič zato zahteva spremembo razmišljanja in ravnanja oblikovalcev sistema, izvajalcev in prometnih udeležencev. Zavezuje jih k jasnemu odgovornemu ravnanju, kakor to predpisujejo pravila ter k zagotovitvi varnega cestnoprometnega sistema – zgraditev cestne infrastrukture in tehnologija vozil morata preprečevati morebitne napake, ki vodijo v prometne nesreče s hudimi posledicami.


Z VIZIJO NIČ se odgovornost za ustvarjanje varnega sistema prenaša na slehernega soustvarjalca in uporabnika cest, kot takšna pa postaja nosilka humane in politične skrbi za večjo varnost na cestah po vsej Evropski uniji.


VIZIJA NIČ obvezuje državne organe in organizacije, organe samoupravnih lokalnih skupnosti, strokovne institucije, organizacije civilne družbe in posameznike, da vse svoje odločitve in ravnanje usmerijo k njeni uresničitvi.


Nacionalni programi držav EU

 

Države članice EU imajo izdelane nacionalne programe varnosti cestnega prometa, njihovo izhodišče pa praviloma temelji na VIZIJI NIČ.

S klikom na posamezno državo EU lahko najdemo posamezni nacionalni program:

 

Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa R Slovenije za obdobje 2013 do 2022

 

 

Nacionalni programi temeljijo na analizah vzrokov in posledic prometnih nesreč  ter odgovoru na največji izziv – kako ustvariti sistem, ki bo odpuščal napake človeka in zmanjševal najhujše posledice.