1.    Statistika

 

Vsako leto v prometnih nesrečah po svetu umre približno 1.24 milijonov ljudi, poškodovanih je od 20 do 50 milijonov. Pet milijonov jih za vedno ostane invalidnih. 59 % umrlih na cestah je starih od 15 do 44 let.

V EU je v letu 2018  v prometnih nesrečah umrlo 25.100 ljudi, 2017 25.300, leta 2016 - 25.964 ljudi ter leta 2015 26.100 (pred desetletjem 50.000 ljudi).  Telesno se letno poškoduje 1,8 milijona ljudi.

Družbeno-gospodarski stroški so ocenjeni na 128 milijard € letno; v Sloveniji 3 % BDP.

 

Slovenske ceste so od leta 1991 do 2019 zahtevale  7.525 življenj. Telesno se je poškodovalo 297.208 ljudi. 


1.1. Varnost cest v EU


EU ima izdelano politiko za zmanjševanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah.

 

Posledice izražene v številkah so: 

 

 

Statistični podatki umrlih po posameznih državah članicah: 

​​

 

Glede na stanje prometne varnosti posamezne države za vsako leto,  EU poda tudi določene smernice in komentar na stanje. ​Vsako leto spremlja stanje, ocenjuje napredek in podaja poročilo, tudi  Evropski svet za varnost prometa ETSC.

EU spodbuja številne organizacije k aktivnostim za izboljšanje varnosti cest ter izmenjavo dobrih praks tudi v okviru Evropske listine za varnost cestnega prometa.

 

Gre za največjo platformo civilne družbe za varnost cestnega prometa, ki jo vodi Evropska komisija. Združuje več kot 3400 javnih in zasebnih subjektov, ki so se zavezali listini


1.2. Varnost cest v Sloveniji 

 

Uradne podatke o varnosti slovenskih cest najdemo na spletni strani Policije:

 

Stanje varnosti cestnega spremlja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa:​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Prometne nesreče in njene posledice po slovenskih cestah.

 

 

 

Število umrlih in poškodovanih v letu 2018 in primerjava z leti poprej: 

2018.png

 

 

1.3. Mi nismo statistika 

 

1, 2, 3, 130, 104, 851, 850 – kaj je to?

Izberimo življenje. Izberimo VIZIJO NIČ - Podpišite zavezo zdaj!

 

 

Življenje in zdravje sta dar. Ta dar moramo spoštovati in ceniti. Ni nam potrebno vstopiti v svet ljudi, ki so jih posledice prometnih nesreč najbolj tragično zaznamovale (Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč). Ni nam potrebno doživeti izgube (video), da bi razumeli in prepoznali izgubo življenj, zdravja, imena in priimkov naših najbližjih (video)​.

"Tri poti vodijo k modrosti: razmišljanje - to je najplemenitejše; vzgoja - ta je najlažja; in izkušnja - ta je najbolj neugodna."
 
Konfucij
Izberimo zdravje in življenje – izberimo VIZIJO NIČ.
Program podpira                                                                  
Podpisniki zaveze VIZIJA NIČ
mol-logotip-slo-veliki-2m
MIZS_slo_m
drzavni-zbor-vecji_edited
EK_logo
9 rs
thumb_Logo-policija_1
Logo-AVP