NOVICE

  • Admin

Strokovni posvet Vizija NIČ za vodstvene delavce PolicijePolicija ima eno najpomembnejših vlog pri uresničevanju Vizije NIČ v svetovnem, evropskem in slovenskem prostoru. Pomeni najtesnejšega partnerja tako za varnost v cestnem prometu kot tudi za ljudi, ki so jih posledice prometnih nesreč najhujše zaznamovale. Policisti namreč obravnavajo prometne nesreče, obveščajo svojce, izvajajo nadzor in kontrole, varujejo zakonodajo in izvajanje varne mobilnosti na cestah …  Njihova vloga je tudi preko Tispola izredno pomemben tvorec uresničevanja ciljev Evropske komisije.


V okviru aktivnosti, ki so skladne z Valetto deklaracijo, smo v Zavodu Varna pot, ki je v Sloveniji nosilec projekta Živimo Vizijo NIČ, izvedli strokovno predavanje za vodstvene kadre na dvodnevnem seminarju v Tacnu. Navzoče je nagovorila tudi generalna direktorica mag. Tatjana Bobnar, ki je izrazila absolutno podporo tako programu kot aktivnostim za izboljšanje stanja na cestah in pomoči žrtvam prometnih nesreč.

9 views0 comments