Vizija nič pomeni: 
NIČ SMRTNIH ŽRTEV IN
NIČ HUDO TELESNO POŠKODOVANIH OSEB
ZARADI PROMETNIH NESREČ V SLOVENIJI

 

Mobilnost dandanes ni več izbira. Je preprosto del nas. Brez nje ne obstajamo, nas ni. Mi pa smo. Tukaj in sedaj. Kvaliteto mobilnosti, si lahko izbiramo in soustvarjamo. 

Naša izbira je varna mobilnost. 


Mobilnost vrednot, spoštovanja lastnega in tujega zdravja ter življenja, ekološka, moderna, prijazna, strpna... 


In soustvarjamo jo mi. Z našo lastno odločitvijo in zavezo. Storil bom vse po svojih najboljših močeh, da bo cilj Vizije nič zaživel v meni, v moji družini, podjetju, lokalni skupnosti, državi. Naj bo to moj poklon življenju in naši družbi.  


Vizija nič se je rodila leta 1994 na Švedskem. Že tri leta kasneje jo je Švedski parlament umestil v svojo zakonodajo kot izhodišče za večjo varnost v cestnem prometu.

 

http://www.visionzeroinitiative.com/about-us/ 

 

Švedska in skandinavske države so danes vzgled in vodilne države na področju varne mobilnosti. 


Slovenski parlament je Vizijo nič sprejel 23.4. 2013 z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022.

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO92

Preberite tudi zapis o podpisu in si oglejte galerijo: 

Mobilnost dandanes ni več izbira. Je preprosto del nas. Brez nje ne obstajamo, nas ni. Mi pa smo. Tukaj in sedaj. Kvaliteto mobilnosti, si lahko izbiramo in soustvarjamo. Naša izbira je varna mobilnost. 

Mobilnost vrednot, spoštovanja lastnega in tujega zdravja ter življenja, ekološka, moderna, prijazna, strpna... In soustvarjamo jo mi. Z našo lastno odločitvijo in zavezo. Storil bom vse po svojih najboljših močeh, da bo cilj Vizije nič zaživel v meni, v moji družini, podjetju, lokalni skupnosti, državi. Naj bo to moj poklon življenju in naši družbi.  

 

Vizije nič je filozofija iskanja pozitivnih rešitev, s katerimi lahko omilimo tragične posledice prometnih nesreč. Deluje na temeljnih področjih varne infrastrukture, varnih vozil, strokovnih in merljivih programov ozaveščanja in vzgoje, medsebojnih odnosih in zakonodaji ter varnem sistemskem okolju celovite družbe. 

Začne se z zavestno odločitvijo posameznika, ki lahko svoj pozitivni odnos, kulturo in vpliv kot vzgled prenaša med svoje sodelavce (certifikat podjetij), sokrajane (certifikat podjetij), v programe izobraževalnih institucij (certifikat izobraževalnih institucij), številne nevladne organizacije (certificat nevladnih organizacij) in vseh državnih organov (certifikat državnih organov), ki sistemsko posredno ali neposredno vplivajo na višji standard in kvaliteto varnosti, vzgoje, kulture in napredka naše družbe.

Vizija nič Slovenija – Živimo varno mobilnost je certificiran program FEVR We live VISION ZERO, ki sistemsko spodbuja nacionalne organizacije in članice, da znotraj svojih držav spodbujajo izvajanje programa Vizije nič (www.visionzeroinitiative.com) v odnosu do: Posameznika, izobraževalnih institucij, lokalnih skupnosti, podjetij in drugih državnih in nevladnih organizacij. 

Vizija Nič Slovenija:
Video Posebnega odposlanca ZN za varnost cestnega prometa Jean Todta
Video EU Komisarke za promet Violete Bulc
Video Vizija nič dolga verzija