LOKALNE SKUPNOSTI

 

Tam, kjer živim in bivam, imam najvišji interes, da je moje okolje varno, da mi nudi visoko kakovost življenja in visoko stopnjo udobja. Soustvarjanje celovitega in sistemskega upravljanja varne mobilnosti v lokalnem okolju je zato odgovornost tako posameznikov kot tudi odgovornih, ki vodijo lokalno skupnost. Lokalna skupnost ima močan vpliv na politiko izboljšanja elementov varnosti na cestni infrastrukturi in celotnem prometnem omrežju. Hkrati je neprecenljiv prispevek lokalne skupnosti na področju urejanja območij za ranljivejše udeležence v prometu, programov za krepitev pravilnega ravnanja in obnašanja udeležencev v prometu, izboljšanja zdravstvene oskrbe ter rehabilitacije žrtev prometnih nesreč, ekologije, in pri sistematični vzpostavitvi kazalnikov uspešnosti ter merjenju napredka na vsakem posameznem področju varne mobilnosti.

 

Kaj pridobimo s certifikatom VIZIJA NIČ?

IZBOLJŠANJE:

 1. kakovosti življenja v skupnosti;

 2. prometne varnosti (z osveščanjem in izobraževanjem, interno in v celotni skupnosti, manj posledic prometnih nesreč);

 3. zdravja posameznikov (z osveščanjem in izobraževanjem do milejših psiholoških in telesnih posledic prometnih nesreč);

 4. skrbi za posameznike, zlasti s poudarkom na ranljivejših udeležencih v prometu (otroci, starejši, invalidi ...);

 5. infrastrukture (območja in cone 30km/h, cone za pešce, kolesarske poti, varne šolske poti, prenos in implementacija znanj primerov dobrih praks za razvoj varnejše infrastrukture);

 6. medsebojnih odnosov (med zaposlenimi v instituciji ter med vsemi posamezniki v skupnosti, zaradi zavedanja odgovornega ravnanja v prometu);

 7. povezovanje različnih deležnikov varne mobilnosti;

 8. prepoznavnosti na nacionalni in mednarodni ravni.

ZMANJŠANJE:

 1. stroškov, povezanih z odpravljanjem posledic prometnih nesreč (npr. zdravstvo, infrastruktura);

 2. števila najhujših posledic prometnih nesreč;

 3. pojava črnih točk in odsekov;

 4. negativnega vpliva prometa na kakovost življenja v skupnosti;

 5. nestrpnosti in agresije na cestah.