DRŽAVNE INSTITUCIJE

 

Država in njene institucije so temelj in najpomembnejši tvorec politike sistema upravljanja varne mobilnosti. Skupno delo in povezovanje na najvišji državni ravni je ključnega pomena za napredek in korak naprej k zagotavljanju dviga kakovosti in k utemeljitvi in uresničitvi kulture varne mobilnosti v družbi. EU ima zato izdelano celovito politiko varne mobilnosti (link na zgodovino vizije nič) ter strategijo dela na tem področju, ki jim merljivo ter z učinkovitimi ukrepi sledijo državni organi posamezne države članice. Čas je, da v Sloveniji vzpostavimo enoten in celostno naravnan sistem udejanjanja varne mobilnosti v okviru mednarodno že priznane VIZIJE NIČ.

 

Kaj pridobimo s certifikatom VIZIJA NIČ?

IZBOLJŠANJE:

 1. varnosti in zdravja zaposlenih (z osveščanjem in izobraževanjem do manj prometnih nesreč, do milejših psiholoških in telesnih posledic prometnih nesreč);

 2. zadovoljstva zaposlenih (s skrbjo za vsakega posameznika, s primerno in strokovno podporo);

 3. organizacijske klime v kolektivih;

 4. družbene odgovornosti;

 5. splošne promocije na področju varne mobilnosti;

 6. splošne promocije Slovenije kot visoko zavedne in napredne države na področju varne mobilnosti;

 7. mednarodnih in nacionalnih povezav;

 8. ugleda pri državljanih in v mednarodni skupnosti.

ZMANJŠANJE:

 1. števila prometnih nesreč na nacionalni ravni;

 2. števila črnih točk in odsekov  na cestah v Sloveniji;

 3. absentizma/bolniških odsotnosti zaradi posledic prometnih nesreč (telesnih in psiholoških);

 4. dolgotrajnih bolniških odsotnosti, izvirajočih iz prometnih nesreč;

 5. odhodov kadra, ki so posledica prometnih nesreč;

 6. neskladij v kolektivu, ki so posledica sprememb pri posamezniku z izkušnjo prometne nesreče;

 7. pojava prometnih nesreč, v katere so udeleženi zaposleni.