NEVLADNE ORGANIZACIJE

 

Kot nevladna organizacija se v Zavodu Varna pot močno zavedamo našega poslanstva pri ohranjanju ravnotežja v družbi za njen kakovosten in skladen ter posamezniku prijazen razvoj. Eno od področij, na katerem lahko prav vsaka nevladna organizacija prispeva k povečanju in ohranjanju lastne družbene odgovornosti, povečanju skrbi za posameznika ter tudi udejanjanju le-te, je gotovo področje varne mobilnosti. Preko razvejanih razmerij do lastnih zaposlenih, prostovoljcev, članov, uporabnikov, obiskovalcev, kot tudi na sploh z velikim vplivom na širšo družbo, nevladne organizacije lahko neposredno prispevamo k povečanju varnosti in zagotavljanju zdravja posameznikov. Mi poznamo in se zavedamo najhujših posledic prometnih nesreč zato spoštujemo, spodbujamo, cenimo in povezujemo vse tiste nevladne organizacije, ki prispevajo svoj pozitivni delež k zagotavljanju višjih standardov varne mobilnosti in cilja VIZIJE NIČ.

 

Kaj pridobimo s certifikatom VIZIJA NIČ?

IZBOLJŠANJE:

 1. varnosti in zdravja zaposlenih, prostovoljcev, članov, uporabnikov (z osveščanjem in izobraževanjem do manj prometnih nesreč, do milejših psiholoških in telesnih posledic prometnih nesreč);

 2. zadovoljstva zaposlenih, prostovoljcev, članov, uporabnikov (s skrbjo za vsakega posameznika, s primerno in strokovno podporo);

 3. organizacijske klime v NVO;

 4. produktivnosti posameznikov (kot rezultat vsega naštetega);

 5. družbene odgovornosti NVO;

 6. promocije na področju varne mobilnosti;

 7. ugleda in posledično prepoznavnosti v družbi;

 8. mednarodnih in nacionalnih povezav NVO.

ZMANJŠANJE:

 1. absentizma/bolniških odsotnosti zaradi posledic prometnih nesreč (telesnih in psiholoških);

 2. dolgotrajnih bolniških odsotnosti, izvirajočih iz prometnih nesreč;

 3. odhodov kadra, ki so posledica prometnih nesreč;

 4. neskladij v kolektivu, ki so posledica sprememb pri posamezniku z izkušnjo prometne nesreče;

 5. pojava prometnih nesreč, v katere so udeleženi zaposleni, uporabniki, prostovoljci, člani.