PODJETJA

 

Ena od odgovornosti podjetja je zagotovo poskrbeti za varnost in zdravje zaposlenih, ustrezne delovne pogoje in spodbudna medsebojna razmerja. Vlaganja v razvoj zaposlenega, delovne procese, človeške vire, upravljanje, pravila, vrednote in medosebne odnose predstavljajo predpogoj za kakovostno organizacijsko klimo ter uspešnost poslovanja. Vodstvo podjetja, ki prepozna lastne priložnosti in izzive pri investiranju v zgoraj navedena področja, kar velja tudi za umestitev vsebin VIZIJE NIČ, podjetju kot celoti doprinaša veliko prednost.

Poleg neposredne pomoči pri izgubi zdravja ali življenja zaposlenega ali njegovih bližnjih VIZIJA NIČ poudarja preventivno delovanje, ki na eni strani prepreči, da do dogodkov z opisanimi posledicami sploh pride, ter na drugi strani spodbuja pravilno ravnanje, ki zmanjšuje pojav osebne in materialne škode. Gre tudi za družbeno odgovorno ravnanje, ki se začne pri zaposlenih in nadaljuje v aktivnemu prispevanju k varnosti v lokalni in širši skupnosti.

 

Kaj pridobimo s certifikatom VIZIJA NIČ?

IZBOLJŠANJE:

 1. varnosti zaposlenih (z osveščanjem in izobraževanjem do manj prometnih nesreč);

 2. odnosa do mobilnih sredstev v podjetju ter zmanjševanje stroškov povezanih z njimi (vozni park, pot iz/v službo, gorivo, zavarovanja, pnevmatike na vozilih …);

 3. zdravja zaposlenih (z osveščanjem in izobraževanjem do odločitev o alternativnih prevoznih sredstvih, spodbujanje zdravega načina mobilnosti, osebna rast, medsebojni odnosi in vrednote …);

 4. zadovoljstva zaposlenih (s skrbjo za vsakega posameznika, s primerno in strokovno podporo);

 5. organizacijske pozitivne klime v podjetju;

 6. produktivnosti posameznikov (kot rezultat vsega naštetega);

 7. družbene odgovornosti podjetja;

 8. ugleda in posledično prepoznavnosti na trgu;

 9. mednarodnih povezav podjetja.

ZMANJŠANJE:

 1. absentizma/bolniških odsotnosti zaradi posledic prometnih nesreč ali drugih negativnih dejavnikov (telesnih in psiholoških);

 2. dolgotrajnih bolniških odsotnosti, izvirajočih iz posledic prometnih nesreč;

 3. odhodov kadra, ki so posledica prometnih nesreč, medosebnih odnosov in pomanjkanja spoštovanja;

 4. neskladij v kolektivu, ki so posledica sprememb pri posamezniku z izkušnjo prometne nesreče.