Živimo

VIZIJO NIČ.

 

Vizija NIČ, We Live Vision Zero

Gre za vas

Gre za vas, za vašo osebno zavezo, za vaše najbližje in za prihodnost!

Podpišite zavezo, s katero sami sebe postavite na pot VIZIJE NIČ! 

To bo VAŠ osebni prispevek k pozitivnim spremembam varnosti na cestah, pri vas, v vašem delovnem okolju, skupnosti, kjer živite in v celotni družbi.

Kdo smo in kako pridete do nas

Kaj je VIZIJA NIČ in kaj bomo z njo spremenili

European Federation of Road Traffic Victims

To bo VAŠ osebni prispevek k pozitivni spremembi varnosti na cestah, pri vas, v vašem delovnem okolju, skupnosti, kjer živite in v celotni družbi.

Predstavljate podjetje ali organizacijo?

Vse organizacije in podjetja imajo v svojem poslanstvu še več odgovornosti do udeležencev prometa. 

 

VIZIJA NIČ je rešitev. Edina, ki jo lahko sprejmemo. Spremenite svojo organizacijo in uskladite svoje delovanje z nami! 

Dobljeni certifikat pomeni izpolnjene korake k VIZIJI NIČ in vaš prispevek sebi in družbi.

Nosilci uresničevanja VIZIJE NIČ.

Podjetja

Odgovornost do zaposlenih in lokalne skupnosti - promocija varne mobilnosti med zaposlenimi, boljši odnosi, prihranki, podpora v skupnosti

Lokalne skupnosti

Zagotavljanje varnega okolja za prebivalce in višje kakovosti bivanja v skupnosti

Izobraževalne institucije

Soustvarjanje družbe varne mobilnosti - osveščanje/usposabljanje zaposlenih v izobraževanju ter celovita vzgoja otrok in mladih ter vseživljenjsko učenje za varno mobilnost

Nevladne organizacije

Družbena odgovornost na področju varne mobilnosti, povezovanje z ostalimi deležniki v lokalnem okolju

Državne institucije

Odgovornost za oblikovanje in udejanjanje politik varne mobilnosti, podpora varni mobilnosti na nacionalnem nivoju

PIŠITE NAM na e-mail ali nas POKLIČITE: E-mail: info@varna-pot.si, TEL: 05 995 50 22, 

NASLOV: Zavod Varna pot, ​Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Zavod Varna pot ter Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije sodelujeta kot partnerja v projektu »Profesionalizacija kadrov za zgotavljanje trajnega izvajanja varne mobilnosti skozi program Živimo Vizijo NIČ«. Glavni cilj partnerstva je aktivno, celovito in koordinirano delovanje na področju varne mobilnosti na celotnem ozemlju Slovenije.

 

Aktivnosti v okviru partnerstva Živimo Vizijo NIČ, ki potekajo v obdobju od 1.11.2019 do 31.1.2022, zajemajo:
 

  • vzpostavitev skupne organizacijske strukture programa Živimo Vizijo NIČ, ki je sestavljena iz dveh zaposlenih koordinatorjev programa (po enega pri vsakem partnerju), zunanjih strokovnih sodelavcev in prostovoljcev;

  • aktivnosti promocije, ozaveščanja, preventive in izobraževanja;

  • varovanje otrok na poti v šolo v okviru Šolske prometne službe;

  • vzpostavitev certifikacijske sheme Živimo Vizijo NIČ.

 

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj
in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.

  • Zavod Varna Pot
  • Zavod Varna Pot